Logg inn / Registrer deg
Hjemme hos Trond Moi

Polet for alle

Her følger tilsvar til Nils Are Øklands utspill i Aftenposten og i siste nummer av Vinforum, signert Geir Mosether, som er direktør for kategori og innkjøp i Vinmonopolet:

 

En stor takk til Nils Are Økland for hans engasjement rundt Vinmonopolets rolle i alkoholbransjen, bekjentgjort i kronikken "New Public Management i Vinmonopolet" i Aftenposten 28. juni i år. Vi ønsker all meningsutveksling som kan bidra til at Vinmonopolet utvikler og forbedrer seg velkommen. 

Vår målsetting er å ha et godt samarbeid og en god relasjon til alle aktører som er berørt av vår virksomhet: fra vinbønder og bryggerier til politikere, organisasjoner, avholdsbevegelse – og ikke minst våre kunder.

Fornøyde kunder er god alkoholpolitikk
Vinmonopolets hovedoppgave er å begrense skadevirkningene av alkohol. I det årlige oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet fastslår vår eier, Staten, at Vinmonopolet må utvikle seg i takt med befolkningens forventninger og behov. Slik ivaretas den folkelige oppslutningen om en alkoholpolitikk som i vesteuropeisk kontekst fremstår som både populær, restriktiv og helsemessig vellykket: nordmenn har et lavt gjennomsnittlig alkoholkonsum sammenlignet med våre naboland.

Nettopp dette er sakens kjerne: Fornøyde kunder er god, langsiktig alkoholpolitikk. Skal Vinmonopolet levere på denne fundamentale forventningen må vi gi like god service til alle kundegrupper. Om du foretrekker Cognac foran rød Bordeaux, eller Champagne fremfor Prosecco er helt underordnet: alle kunder, uavhengig av ønsker og behov, har krav på like god service uansett hvor i landet de bor. Dette innebærer at Vinmonopolet må ha stor bredde og dybde i vareutvalget. For oss er mangfold en kvalitet: jo flere land, distrikter, produktgrupper, druetyper og prisintervaller som er representert i vareutvalget, jo bedre. Også verdens vinbønder er tjent med dette mangfoldet. I skrivende stund er 22.000 produkter tilgjengelige gjennom Vinmonopolet; i verdensmålestokk en helt unik produktbredde som gir svært mange små vinbønder adgang til det norske markedet. En adgang de ikke hadde hatt om færre produkter var på markedet.

Som eier stiller Staten lønnsomhetskrav til Vinmonopolet. Vi lever selvsagt godt med det. En nødvendig konsekvens av dette er at Vinmonopolet skal drives effektivt. Det bør derfor ikke være kontroversielt at Vinmonopolet tilpasser vareutvalget etter kundenes ønsker. Vil kundene ha rimelige produkter, skal de selvsagt også tilbys det. Hadde vi neglisjert dette ønsket hadde ytterligere nordmenn blitt fristet til grensehandling eller innkjøp av smuglet vare, med de negative konsekvenser dette har for statlige inntekter, folkehelse, klima og sysselsetting.

Vinmonopolet er opptatt av rettferdig og ansvarlig prising av produktene. Vi skal sikre at våre kunder får gode, konkurransedyktige priser samtidig som vi ikke skal stille urimelige priskrav som kan skape uheldig press på vinprodusenten. Særlig er vi bevisst dette i land som kan ha utfordringer med arbeidsforhold og arbeideres rettigheter. Alle de nordiske monopolene samarbeider derfor tett om dette. Overstående som en kommentar til Øklands påstand om at "norske importører går med på prisnivåer som er så lave at det kun er Vinmonopolet som tjener penger på omsetningen."

Likebehandling og transparens
Et annet viktig element for at Vinmonopolet skal fungere er likebehandling, forutsigbarhet og transparens i driften vår. Dette gjelder i stor grad vår relasjon til andre aktører i alkoholbransjen. Vi opplever i dag at vi har et godt og konstruktivt forhold til importørene og deres bransjeorganisasjoner. Vinmonopolet skal og må opptre profesjonelt og ansvarlig, uansett størrelse og ressurser hos de ulike importselskapene. Dette blir stadig mer utfordrende etter hvert som antall importører har vokst betydelig de siste årene, og nå har rundet 500 i antall. Vi jobber tett med bransjeorganisasjonene, og har flere samarbeidsfora og møtepunkter. Derfor kjenner vi oss ikke igjen i beskrivelsen av "desillusjonerte importører". Tvert imot opplever vi at mange importører har svært god fagkunnskap og kan bidra til å gi oss verdifull innsikt. Vi har møter og dialog med både importører og vinbønder, nettopp for å få tilstrekkelig kunnskap, slik at vi er sikre på at vi likebehandler, og ikke stiller urimelige krav i våre anbudsforespørsler. Vi opplever å ha et godt samarbeid med vinimportørene, og har lang tradisjon for fortløpende og i fellesskap å forbedre det som måtte være av utfordringer.

Varer med lavt salg trenger ikke fulldistribusjon
Økland skriver i sin kronikk om vinbønder som mottar den nedslående beskjeden om at akkurat deres vin har solgt for lite til å forsvare en plass i basisutvalget. Det er importørene som har den direkte kontakten med vinbonden, herunder selve kontraktsforholdet. Videre er det slik at etterspørselen etter et produkt avgjør om det blir værende i butikkhyllen (basisutvalget) over tid. Dette er en fornuftig regel. Alternativet, å fylle butikkene med produkter som selger dårlig, er ingen tjent med. Vi har stor forståelse for at det er nedslående for vinprodusenter å miste hylleplass. Derfor har vi etablert et transparent og forutsigbart system hvor importøren hele tiden kan følge produktene. Slik kan vinprodusentene varsles i god tid om deres vin står i fare for å miste plassen i basissortimentet. I tillegg har Vinmonopolet også et bestillingssortiment og et lokalt tilleggsutvalg hvor produkter som har mistet sin faste plass i basissortimentet fortsatt kan bli værende i enkelte butikkhyller. Testutvalgsordningen sikrer også alle importører en direkte adgang til våre aller største butikker hvor de kan teste markedspotensialet til nye produkter i et halvt år.

Lokalt tilpasset sortiment
Det er store lokale forskjeller i vårt langstrakte land som det sentrale basissortimentet ikke kan fange opp. Etterspørselen kan endre seg raskt med sesonger og lokale værforhold. Derfor har vi etablert et system hvor butikkene selv, gjennom et lokalt tilleggsutvalg, kan dekke lokal etterspørsel - akkurat slik Økland etterspør. Størrelsen på det lokale sortimentet varierer, avhengig av hva butikken selv mener den har behov for. Muligheten for lokal tilpasning er stor. For å sikre ytterligere dynamikk vil produkter som selger godt lokalt og har god geografisk spredning i salget, kunne bli overført til det faste vareutvalget (basis). Andelen av det totale salget som kommer fra bestillingsutvalget er i dag rundt 14 prosent – ikke mindre enn 2 prosent som Økland påstår - og det overføres jevnlig produkter fra bestilling til basissortiment på bakgrunn av godt salg gjennom lokalt tilleggsutvalg. Dette er en mekanisme og en dynamikk både vi og importørene i hovedsak er fornøyde med.

Vi har svært dyktige og kunnskapsrike medarbeidere i butikkene våre. Samtidig kan vi ikke legge for mye ansvar på butikkene og de butikkansatte. Deres primærfokus skal og må være å yte god service ovenfor kundene våre og samtidig drifte butikkene lønnsomt. Vi vektlegger det beste kundemøtet, og etterstreber en servicegrad som går utover det man kan forvente i en faghandel. Å overlate vareutvalget og sortimentsutviklingen fullt og helt til butikkene vil derfor ikke være riktig ressursbruk, og vil legge utilbørlig press på dem. Det vil heller ikke gi nødvendig transparens og forutsigbarhet for importørene og produsentene.

Polet for alle
For oss i Vinmonopolet er det et mål å være relevante for absolutt alle kundegrupper. Det forplikter! For sortimentet innebærer det spesifikt at det skal ha kvalitet, men også bredde og lønnsomhet. En balansekunst. Vi skal dekke den faktiske etterspørselen, alle kundegruppers behov og samtidig være innovative og fange opp trender. Vi skal opptre likebehandlende, ansvarlig og forutsigbart ovenfor våre kunder, samarbeidspartnere og produsenter av vin, øl og brennevin. Vi er opptatt av at vi stadig skal forbedre oss og utvikle oss til det beste for kundene våre. Derfor setter vi stor pris på alle innspill, tilbakemeldinger og diskusjoner som kan gjøre oss bedre.

Foto: Ellen Jarli, Vinmonopolet