Logg inn / Registrer deg
Gaia - Battle of Bottles

Abonnementsvilkår

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for Vinforum.

BESTILLING OG BETALING
Gjeldende alternativer for abonnementer og priser finner du på våre abonnementssider. Nye priser og produktendringer kunngjøres senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til abonnementet aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

VARIGHET OG OPPSIGELSE
Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

ANGRERETT
Ved kjøp av abonnement hos Vinforum har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

REKLAMASJONER
Dersom du ønsker å reklamere på abonnementet, ber vi deg ta kontakt med oss via redaksjonen@vinforum.no

RETTIGHETER
Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Vinforum tilhører Vinforum. Det er ikke tillatt å kopiere eller distribuere slikt innhold uten etter avtale med Vinforum.

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER
Vinforum.no kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vinforum vil i den grad det er praktisk mulig, bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter.

Vinforum er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra Vinforum tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Vinforum tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. Vinforum og deres samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vinforum er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Vinforum. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING
Som aktiv og betalende kunde hos Vinforum vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Vinforum vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE
Ved brudd på abonnementsvilkårene forbeholder Vinforum seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss redaksjonen@vinforum.no