Logg inn / Registrer deg
Gaia - Battle of Bottles

Burgundslippet 2023

Som vanlig er årets første spesialslipp viet til Burgund. Det lanseres over 500 varelinjer og noe over 36 000 flasker, og bortsett fra fire amerikanske viner er alle vinene fra Burgund. De fleste av dem er fra årgang 2020, men det finnes også enkelte viner fra 2021, 2019, 2018 og 2017. På pressesmakingen ble det vist frem 74 viner, hvorav 24 viner har fått topp score. Det bør også tilføyes at det også denne gang var en høy feilprosent – 16 % – blant de smakte vinene.

Årgang 2020 må i likhet med 2018 og 2019 karakteriseres som en varm årgang, selv om temperaturene generelt var noe lavere enn i 2019. Årgangen karakteriseres ved en tidlig knoppskyting, en svært tørr juli måned og en tidlig modning, med innhøsting allerede fra midten av august.

Hvitvinene og de beste rødvinene har imidlertid akseptable syrenivåer, antagelig grunnet lave nattetemperaturer, og disse vinene karakteriseres også ved en kjølig fruktkvalitet og presise aromaer. Som helhet må årgangen betegnes som god for hvite burgundere, og det er her den beste årgangen siden 2017.

For de røde vinenes vedkommende er bildet noe mer blandet. Vanligvis høster man i Burgund de grønne druene først, og deretter de blå, men dette har de senere årene endret seg, antagelig grunnet klimaendringene, og i 2020 var det en del blå druer som ble høstet før de grønne. Dette skapte logistikkproblemer hos enkelte produsenter (grunnet manglende antall plukkere) og enkelte pinot noir-marker ble derfor høstet for sent. For de røde vinenes vedkommende er det mange gode viner, men også enkelte som er preget av for sen innhøsting.

Det er også verdt å bemerke at tørken i juli gjorde at de blå druene generelt ble svært små med lite juice. Forholdet mellom mengden drueskall og juice var derfor i 2020 uvanlig høyt, noe som har resultert i at mange av rødvinene har en uvanlig mørk farge til Burgund å være og en ganske så fast struktur. Men de beste rødvinene har også en sublim, kjølig og mørk fruktkvalitet som sammen med strukturen i vinene antagelig vil borge for et langt liv.

De som abonnerer på våre spesialslippnotater kan laste ned disse fra Min side.

Er du ikke abonnent, kan du bli det ved hjelp av noen få tastetrykk her.