Logg inn / Registrer deg
Gaia - Battle of Bottles

Polkøer over og ut

Pandemien har gitt oss muligheten til å erfare hvordan det går når vi gjør ting litt annerledes. Plutselig får vi oppleve hvordan et burgunderslipp kan være uten arkaiske hundremeterskøer og trengsel i trange korridorer mellom hyllene. Å flytte spesialslippene til nettbutikken på permanent basis vil være et lite skritt for menneskeheten, men en klar forbedring for det store flertallet av landets vinfolk.

Unntakstilstander har sine åpenbare ulemper, og dem har vi alle erfart og fått malt ut over alskens sendeflater i året som har gått. Fordelene, derimot, er det ikke så mye oppmerksomhet omkring. Det er åpenbart en fordel at folk flest omsider har lært seg å vaske hendene, dette vil spare utallige liv i årene som kommer. Mindre reising for korte møter har også vært bra for både miljø, økonomi og tidsbruken til den enkelte. Dessuten har vårt alles Vinmonopol blitt tvunget til å endre salget av såkalte spesialprodukter, en endring de aller fleste vil se som en klar forbedring.

Spesialslippene har vært et godt format for salg av attraktive varer som kommer i små kvanta. Blant den lille delen av Vinmonopolets kunder som bruker mye tid og penger på vin, har slippene vært omfattet av ekstremt høy interesse. Selve salgsordningen er stadig blitt forbedret, fra ett til flere utsalgssteder, og fra usivilisert kampsone til mer ordnede former og kvoteringer av spesielt ettertraktede viner. De siste årene er også en liten andel flasker blitt forbeholdt postlevering, slik at de i prinsippet har vært tilgjengelige for alle, uansett bosted.

Likevel har selve salgsavviklingen, særlig i forbindelse med burgunderslippene, hatt sine problematiske sider. Ved flere anledninger har folk overnattet mange døgn i kø utenfor butikken på Aker Brygge, en så meningsløs bruk av tid at godt bemidlede vinkjøpere har betalt andre for å overnatte i køen for så å overta kønummeret ved åpningstid. Det har også tatt svært lang tid å handle på grunn av køer i kassene og begrenset kapasitet i skrankene som tar seg av kvoterte varer.

Under pandemien har spesialslippene blitt flyttet til nettbutikken for å skåne både butikkmedarbeidere og kunder for smittefarlig trengsel. Denne endringen har også stilt til skue hvor upraktisk, diskriminerende og ineffektiv den gammeldagse menn-i-kø-ordningen har vært. Uansett livsfølelse vil alle kunne enes om at det å stå i kø ikke er en god måte å bruke sin tilmålte tid på. Mens de fysiske køene har ekskludert de eldre og skrøpelige som ikke kan stå i kø og alle som bor på steder langt fra nærmeste spesialbutikk, er varene nå blitt mer tilgjengelige for alle. Den eneste grunnen til å kreve at folk skal måtte stå i kø for å få tak i bestemte varer, er for å lage en jippo som kan føre til økt oppmerksomhet. Men forbudet mot alkoholreklame gjelder for alle, og derfor kler det ikke en statseid monopolist å satse på eventmarkedsføring.

Køsystemet i nettbutikken har imidlertid også store forbedringsmuligheter. Med dagens løsning stenges nettbutikken kl 07 på lanseringsdagen, og alle som besøker nettsiden den påfølgende timen kommer inn i et digitalt venterom. Kl 08 trekkes alle registrerte terminalers ip-adresser i det som må kunne kalles en tombola, før man noen minutter senere får tildelt et kønummer og estimert ventetid. Ventetiden er alltid kortere enn estimatet, ettersom mange nok stiller med flere terminaler eller lodd i lotteriet og det dermed er langt færre reelle kødeltakere enn ip-adresser. Når man først slipper inn i nettbutikken, kan man handle i 15 minutter.

Systembolaget i Sverige har i mange år solgt sine mest attraktive viner via nærmest ukentlige weblanseringer. I skrivende stund er det bare timer til en av verdens mest kostbare hvitviner, Coche-Durys Corton Charlemagne 2015 skal selges via Systembolagets nettbutikk. Mens prisen internasjonalt ligger på 35 000-45 000 kroner per flaske, skal 12 eksemplarer selges til 7995 svenske kroner stykket. Og da er det ikke tombola, men tastetrykkingen som avgjør. Jeg har selv forsøkt meg på noen slike tastekonkurranser over grensen, enkelte ganger med hell, men de fleste gangene uten storfisk. Det fine med dette opplegget er at man kun kan taste på en vin om gangen, og det bidrar i seg selv til å spre flaskene på flere. Det er som om systemet stiller deg et spørsmål om prioritering: Hva vil du bruke de første avgjørende sekundene på – å konkurrere om en flaske Coche-Dury, som det er liten sjanse for at du vil lykkes med, eller prøve å sikre deg to av Chaves Hermitage som det tross alt er 60 flasker av.

Mens Vinmonopolet satser på lotteri, ligger svenskenes løsning nærmere køens selvforklarende logikk. Dersom Vinmonopolet mener at lotteri er mer rettferdig enn kø på nett, er det ingen grunn til å fortsette med fysiske køer utenfor butikkene. Men nettlotteriet bør uansett bli mer velfungerende. Ved å holde nettbutikken åpen, men kreve at man logger seg inn med brukeridentitet for å delta i trekningen, ville mange av køavatarene forsvinne umiddelbart. Systemet kunne også gå lenger i å autentisere brukeridentitetene, for å komme nærmere prinsippet om et kølapplodd til hver kunde.

Og skal man først revidere ordningen, kan også allokasjonene til butikkene opphøre fullstendig. Alle tilgjengelige flasker burde samles i en og samme pott, slik det er ved bestillinger i BU. Da ville det oppstå reell likebehandling av alle Vinmonopolets kunder, uansett hvor i landet man bor.

Noen pandemipåtvungne endringer vil bli varige. Det vil bli færre unødvendige jobbreiser og flere digitale møter. Folk vil fortsette å vaske hendene. Det er å håpe at Vinmonopolet innser at også spesialslipp på nett er kommet for å bli.

Denne artikkelen var på trykk i Vinforum II - 2021.

Foto: Kjell Karlsson / Vinfoto.no