Logg inn / Registrer deg

Klagenemda

 På Vinmonopolets nettsider kan man lese følgende: «Det følger av alkohollovens § 3-1 femte ledd at AS Vinmonopolet ikke skal forskjellsbehandle leverandører og produkter på grunnlag av nasjonalitet eller opphavsland. Med hjemmel i denne vedtekten har Helse- og omsorgsdepartementet opprettet en uavhengig nemnd for prøving av de avgjørelsene Vinmonopolet gjør om innkjøp mv, …». Videre står det at «Nemnda skal gjennom den særskilte prøvingsretten sin sikre at Vinmonopolet likebehandler tilbydere, leverandører og produkter. Nemnda kan oppheve en avgjørelse Vinmonopolet har truffet om prisfastsetting, om innkjøp av et produkt eller om stopp av videre innkjøp dersom avgjørelsen ikke er i samsvar med innkjøpsforskriften.» Og videre: «Nemnda har fire medlemmer, medregnet en jurist som er leder av nemnda. Medlemmene blir oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.»
For at dette systemet skal kunne fungere er det viktig at nemnda vitterlig er uavhengig, dvs at medlemmene må være uavhengige, noe som betyr at de blant annet ikke kan ha noen form for bransjetilhørighet. Like fullt har departementet nå oppnevnt vinjournalisten Ingvild Tennfjord som medlem av nemnda!

Tennfjords vinspalter blir publisert i A-Magasinet, i Bergens Tidende, i Stavanger Aftenblad, i Adresseavisen og i Fædrelandsvennen, og hun er dermed en av landets mest leste vinskribenter. Og som sådan danner hun relasjoner til blant annet ansatte på Vinmonopolet, importører og produsenter og nyter godt av det vi kan kalle frynsegoder. Viktige vinskribenter får blant annet tilsendt vareprøver i håp om atimportørene kan få positiv presse på produktene sine. Kommer det en produsent til Norge er det ikke uvanlig at vinskribentene blir invitert på lunsj eller middag med produsenten. Og om en vinskribent er på reise i et vindistrikt er det heller ikke uvanlig at man blir invitert på lunsj eller middag med en produsent, eller til og med overnatter hos en produsent om det skulle passe. Alt dette er helt vanlige og legitime relasjoner, men det gjør altså Tennfjord uskikket til å sitte i klagenemnda. Fordi hun er inhabil.

At folk i departementet overhodet har tenkt tanken å oppnevne en vinjournalist som medlem av nemnda er helt uforståelig, og at Tennfjord har takket ja til jobben er minst like uforståelig. Hadde jeg vært vinimportør i Norge i dag, ville jeg vært meget ubekvem ved situasjonen.